Husmøter

Vi har i dag vedtatt at vi starter med husmøter hver onsdag kl 14.00-14.45.
Det er ønskelig at alle medlemmer og mulige medlemmer deltar. Dette er din mulighet til å kunne påvirke hva som skjer på huset.

Temaer som tas opp:

• Referat fra forrige husmøte
• Nye og mulige medlemmer
• Gjennomgang av uka
• Dagens tema
• Felles aktiviteter
• Forslagskasse
• HMS
• Verneombud
• Retningslinjer
• Gjennomgang av handlingsplan

Vi håper å se deg neste onsdag!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s