Når er vi for syke til å jobbe?

Sjekk ut dette viktige leserinnlegget fra fastlege Cathrine Abrahamsen.

Hun skriver blant annet at undersøkelser viser at dersom du er sykemeldt 4-6 uker fra jobben, kan du miste troen på at du kan å jobbe, uavhengig av sykdomsdiagnose. Videre skriver hun at forskning viser at arbeid er helsefremmende, en arena for mestring, utvikling og sosial støtte, en støtte vi kanskje trenger aller mest når vi ikke opplever oss på topp. Hun etterspør mer kunnskap om hva som hjelper og hva som ikke hjelper ved lettere psykiske lidelser, og påpeker at man ikke kan hvile seg frisk fra en depresjon eller angst.

Er man sykemeldt på grunn av lettere psykiske lidelser kan det å delta på et Fontenehus gjøre veien tilbake i jobb lettere. Her får du kollegaer, en god mulighet til å føle mestring og en bekreftelse på at du er god nok som du er. Abrahamsen påpeker at dersom det skapes arbeidskulturer hvor det er akseptert å ha en «dårlig» dag, vil det kunne skape en raushet og en opplevelse av å bli tålt som man er.

Kanskje vi er metoden Abrahamsen kan vurdere å fortelle til sine pasienter?

%d bloggere liker dette: