endelig 20 fontenehus!

Det finnes i dag 14 fontenehus spredt over hele landet. Ytterligere seks er innvilget av helsedirektoratet og er nå under etablering. Den brede politiske støtten er sterkt medvirkende til utbredelsen av den veletablerte fontenehusmodellen.

I dag finnes det Fontenehus i Tromsø, Harstad, Trondheim, Gjøvik, Hønefoss, Rygge, Bergen, Kongsberg, Stavanger, Drammen, Asker, Bærum og to i Oslo (Oslo øst og Oslo sentrum).

De seks som er under etablering ligger i Fredrikstad, Senja, Ullensaker, Nordre Follo, Frogn, og ytterligere ett i Oslo (Oslo sør).

Vi har altså endelig nådd vårt mål om etablering av 20 Fontenehus innen 2020. I tillegg markerer FH Oslo 20 år som Norges første akrediderte hus.

Vi gleder oss til fremtiden i Fontenehus-Norge, og er stolt over å være en del av dette fantastiske fellesskapet!

%d bloggere like this: