Husmøter

Vi har i dag vedtatt at vi starter med husmøter hver onsdag kl 14.00-14.45. Det er ønskelig at alle medlemmer og mulige medlemmer deltar. Dette er din mulighet til å kunne påvirke hva som skjer på huset. Temaer som tas opp: • Referat fra forrige husmøte • Nye og mulige medlemmer • Gjennomgang av uka … More Husmøter

Nyhetsbrev juli 2017

Det er mange som har hatt ferie i juli, men vi er veldig godt fornøyd med oppmøte av medlemmer.
Vi har også hatt en del omvisninger og andre besøk. Det er helt tydelig at det er behov for et hverdagstilbud selv i ferietider.
Vi har også hatt tid til å pusse opp mer av lokalene våre. Endelig har vi fått litt mer farge på veggene. … More Nyhetsbrev juli 2017