Hvordan bli medlem

“Etter at jeg ble medlem av Fontenehuset, har jeg følt meg inkludert.
Det er godt å være sammen med andre og vite at man er til nytte.”

Medlem, Fontenehuset Bærum

Et fontenehus er et arbeidsrettet sted for mennesker som har eller har hatt en psykisk helseutfordring. Her kan man bruke sine talenter og ferdigheter i et meningsfylt arbeidsfellesskap.

  • Medlemskap er gratis
  • Man kan være medlem livet ut – om man ønsker det
  • Man forplikter seg til å bidra til et hyggelig arbeidsfelleskap for alle
  • Man bestemmer selv når man vil komme og hva man vil bidra med på huset

Kom innom oss for omvisning og mer info.