Kontor

Fontenehuset er inndelt i to avdelinger – eller som vi kaller det: enheter. En av disse er kontorenheten.

Her jobber vi med mye forskjellige. Mye av arbeidet handler om drift; vasking, rydding og vedlikehold. Vi driver også en del med statistikk og rapportering, i tillegg til å bemanne resepsjonen vår.

En annen del av arbeidet som gjøres på kontorenheten kalles for Reach Out. Dette er Fontenehusets eget system for å holde kontakten med medlemmer som ikke har vært innom huset på en stund. Slik vil vi hjelpe hverandre med å forhindre isolering og ensomhet.

På kontoret er det plass til alle forskjellige typer mennesker. Enten du kan masse data og statistikk fra før av, eller er helt grønn på teknologi, er du velkommen til å bli en del av kontorenheten.

%d bloggers like this: