Om oss

Et Fontenehus er et arbeidsrettet rehabiliteringtilbud for mennesker som har hatt eller har psykiske helseutfordringer. Målet er å gi mennesker med disse utfordringene meningsfylte arbeidsoppgaver og aktiviteter, som kan gi dem økte ferdigheter, slik at de kan komme seg ut i jobb igjen. Fokuset er på menneskers muligheter og ressurser, ikke sykdom/handicap. Her kan man bruke sine ferdigheter og talenter i et meningsfylt arbeidsfellesskap.

Alt arbeid på huset er basert på frivillighet og man bestemmer selv sin egen rehabiliteringsprosess.

Du trenger ingen henvisning fra lege eller behandler for å benytte deg av Fontenehuset.

Modellen har sitt utspring fra USA, der en gruppe pasienter i 1948 gikk sammen og startet Fountain House i New York, fordi de følte at de manglet oppfølging etter opphold på psykiatriske institusjoner, og slet med å skaffe seg bolig og jobb.

I dag finnes det rundt 450 Fontenehuset-klubbhus i 29 land, og i Norge finnes det 13, to i Oslo og et i hver av byene Hønefoss, Rygge, Asker, Stavanger, Tromsø, Bergen, Kongsberg, Drammen, Harstad og Sandvika. De skal åpne på Gjøvik.

Her på huset er det mulig å komme og gå etter hvordan dagsformen er.

Hvordan bli medlem av Fontenehuset Bærum?

Alle som vil kan bli medlem og det er gratis. Medlemskapet er basert på frivillighet og varer livet ut.

Hvis du ønsker omvisning kan du ta kontakt på telefon eller e-post, eller møte opp på huset for å lage en avtale. På omvisningen vil du bli vist rundt i lokalet og få mer informasjon om Fontenehusmodellen. Etter omvisningen kan du bli mulig medlem for en periode der du prøver ut om dette er et tilbud for deg. Etter en prøveperiode, har du muligheten til å bli ordinært medlem.

Arbeidsoppgaver

Hver dag kl. 9 og kl.13 har vi arbeidsmøter der vi velger hvilke oppgaver vi vil gjøre. Medlemmene kan være aktivt med på alle arbeidsoppgavene på huset. Vi har mediegruppe og kjøkkengruppe og en gruppe som gjør andre praktiske oppgaver f.eks. vedlikehold (maling), rengjøring.

Kontor

De som velger å få opplæring i kontorarbeid sitter i resepsjonen, tar imot besøk og svarer på telefon, gjør it oppgaver og henter posten.

Kjøkken

Vi har en egen kjøkkengruppe som lager mye internasjonale retter da gruppen består av medlemmer fra forskjellige land.
Mediegruppe.
Vi lager en egen avis som kommer ut en gang i kvartalet. Der skriver vi om hva som skjer på huset og andre aktuelle temaer.

Mediagruppe.

Vi lager en egen avis som kommer ut en gang i kvartalet. Der skriver vi om hva som skjer på huset og andre aktuelle temaer