Overgangsarbeid

Hva er overgangsarbeid?

Overgangsarbeid er Fontenehusets egen modell hvor medlemmene kan prøve seg ut i en ordinær lønnet deltidsjobb hos en ekstern arbeidsgiver fra 6 til 9 måneder.

Overgangsarbeid er ment å gi medlemmer arbeidstrening og jobbmestring med støtte fra Fontenehuset. For mange er målet med overgangsarbeid en mulighet til å vende tilbake til ordinært arbeid igjen.

Fontenehuset foretar rekrutteringen internt og stiller med vikar ved sykefravær.

Kanskje er dette noe for din arbeidplass?

Fontenehuset Bærum ønsker nå å inngå avtaler med næringslivet i Bærum for å skape flere overgangsarbeidsplasser.
Kontakt oss for mer informasjon.